مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا اسلام اعتقادي به دموكراسي دارد؟

چرا كسي كه مسلمان است، دين ديگري انتخاب كند، مرتد ميشود و ريختن خون او حلال است؟ اين عادلانه نيست، چرا كه انسان مختار است انتخاب كند؟

چرا اصلاً بايد معتقد به دين و اسلام باشيم؟

درصد كمي از آدمها مسلمان هستند، پس چرا توليد نسل بين غير مسلمانان وجود دارد، آيا خدا ميآفريند كه به جهنم بفرستد؟!

نظر اسلام درباره عقايد و افكار برخي از دانشمندان علوم تجربي در مورد خلقت و پيدايش انسان اوليه چيست و يا چگونه مورد ارزيابي و نقد قرار ميگيرد؟

اگر مردم يك كشور آن قدر از نظر سطح علمي، اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي و سياسي و... بالا باشند (مدينه فاضله) كه هيچ كس گناه و تخلف انجام ندهد، دادگاه قوانين جزايي اسلام و مجازات چه معنا و مفهومي دارد؟

چگونه سوره حمد با هفت آيه، در برگيرنده تمامي مفاهيم اسلام ميباشد، ولي سورههاي ديگر حتي سوره بقره با 286 آيه، چنين ويژگي را ندارند؟

فرق مؤمن با مسلمان در چيست؟ مؤمن واقعي كيست؟

كسي كه خدا را يكي بداند و دين اسلام را قبول كند مسلمان است؟ مسلمان واقعي كيست؟

هر موجودي آفرينندهاي دارد. آيا خدا نبايد آفرينندهاي داشته باشد؟ دين خدا چگونه به وجود آمده است؟

چرا ربا گرفتن مسلمان از كافر حربي حلال است؟ مگر آنان انسان نيستند؟

آيا شركت نكردن در انتخابات مانند انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري معصيت است؟

  1. 828 از 4632