مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حدود دو سال قبل تيم ملي فوتبال ايران در جام (clas berg) شركت كرد و جايزهاي نقدي نصيب آن شد. با توجه به نوشتههاي روزنامهها در همان زمان شركت كلاس برگ يكي از بزرگترين توليد كنندههاي مشروبات الكلي جهان بود كه براي تبليغات شركتش اين جام چهارجانبه را برگزار كرده بود. آيا شركت تيم ملي ايران در اين مسابقات جايز و پول جايزه آن حلال است؟

با توجه به اين كه مردان خدا به آساني از مال دنيا ميگذرند و با كساني كه دكان داري ميكنند، تفاوت دارند، تكليف ما در هنگام درخواست مادي بعضي از آنها چيست؟

آيا ديدن برنامهها و فيلمهاي خارجي كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش ميشود، جائز است؟ اگر جواب منفي است، چرا به آنهااجازه پخش داده ميشود؟

آيا امريكا به ايران و سوريه نيز حمله مي كند؟

اگر كسي دعايي بخواند كه ثواب آن، اين است: هر كس در سال هر گناهي انجام دهد گناهش نوشته نمي شود، آيا واقعاً گناهي براي او نوشته نمي شود؟

در عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات چرا شوراي نگهبان از تصويب استفاده از آنتنهاي ماهوارهاي سرباز مي زند؟ آيا ممكن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصويب شود؟

به فتواي آيت اللَّه فاضل لنكراني، نگاه كردن به شبكههاي حاشيه خليخ فارس، و فيلمهاي ماهواره و نگاه به رقص زن و مرد چه حكمي دارد؟

در مورد دعاي كميل توضيح دهيد. چرا به اين نام ناميده شده است؟

در مورد دعاي ندبه توضيحاتي دهيد.

مادرم نماز نميخواند، ولي به مجالس روضه ميرود. وسواس شديدي دارد. اصلاً براي ما غذايي درست نميكند و فحش و ناسزا ميگويد. در اجتماع خوب است، ولي در منزل اخلاق بدي دارد.

اعضاي دولت موقت جمهوري اسلامي ايران، نيز عملكرد چند ماهه آن دولت را براي ما بنويسيد. نيز بيان كنيد كه چرا در كابينههاي بعدي حضور نداشتند؟

اگر دوست داريم صداي راديو و تلويزيون در برنامههاي مذهبي را بلند كنم تا ديگران هم فيض ببرند، ولي مي ترسم ريا باشد؟

  1. 268 از 4632