مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شرك يعني چه آيا با توجه به اينكه در قرآن آياتي راجع به شرك پرستش وشفاعت كنندگان آمده آيا اين موضوع شامل پيامبر(ص) و امامان(ع) مي شود چرا
آيا ياران امام زمان(عج) ايراني هستند؟
هدف از آفرينش انسان چه بوده است چرا مارا خلق كرد تا آزمايشمان كند
مي گوئيم همه چيز خداست و جز خدا هيچ چيز ديگري نيست صحيح است كه بگوئيم ماده هم جزئي از خدا است
چرا مجازات بعضي از رفتار و كردار پدر و مادر گربيانگر فرزندان مي شود
آيا اموري همچون هدايت معنوي امام زمان(ع) رفع بلا با صدقه و امثال اينهاتجربه پذيرند
آيا افرادي كه از روي جهل و ناگاهي پيرو دين هاي ديگري هستند نزد خدامنزلت يك مسلمان را دارند
در كتاب ختم نبوت شهيد مطهري مطلبي درباره اقبال لاهوري خواندم آياايشان معتقد به ختم نبوت بوده است
كلمه لااله الا الله چه توحيدي را در بردارد ذاتي با افعالي
چرا محال است كه خداوند كار عبث انجام دهد؟
چرا بايستي پيامبر و امام قبل از مبعوث شدن معصوم باشند
چرا خداوند انسان را به اين شكل و قدرت خلق كرده و براي زندگي بهتر قدرتبيشتري به او نداده است
  1. 972 از 4632