مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بعضي از امامان ( عليه السلام ) حاجت مي خواهند ولي حاجتشان برآورده نمي شود ؟
چرا مؤمنين از پيامبر و امامان ( عليهم السلام ) كمك مي خواهند ؟
براي اين سخن كه اهل بيت ( عليهم السلام ) را خدا خود وسيله قرار داده است دليلي وجود دارد ؟
احترام زياد به بزرگان مانند حضرت علي ( عليه السلام ) باعث قهرمان پرستي نمي شود ؟
چرا در تعطيلي تولد و شهادت امامان معصوم ( عليهم السلام ) فرق مي گذارند ؟
آيا تعطيلي در ايّام ولادت يا شهادت ائمه ( عليهم السلام ) نوعي تعظيم شعائر است ؟
آيا بهتر نيست بودجه تبليغات ، جشنها يا ساير مراسم صرف امور ديگري شود ؟
مقصود از « مقام محمود » و دوستيِ « ذوي القربي » چيست ؟
خداوند مي فرمايد : « يا ايها الذين آمنوا . . . فان تنازعتم في شي فرُدَّه الي اللَّه و الرسول » اهل سنّت معتقدند چون خداوند در اين آيه مسلمين را هنگام اختلاف در ديدگاه ها ، به خدا و رسول رجوع داده اند ، ولي از ائمه نامي برده نشده . و با تكيه بر اين اعتقاد به نفي « امامت » مي پردازند . آيا نظر آن ها درست است ؟
{P - سوره نساء ، آيه 58 . P}
آيا در قرآن و سنّت ، دليلي قطعي بر امامت ائمه ( عليها السلام ) وجود دارد ؟
منظور از « اولي الامر » كيست ؟
چرا ائمه ( عليهم السلام ) در بعضي مواقع متذكّر مقام و منزلت خود شده اند ؟ آيا اين كار با مغاير يا تواضع نيست ؟
  1. 1117 از 4632