مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مسلمان شدن چگونه محقق مي گردد؟
فايده مسلمان شدن چيست؟
اگر مسلماني آن چنان كه بايد، با روح دستورات اسلامي آشنا نباشد و بر اساس تقليد از پدر و مادر يا اجتماع به اصطلاح همرنگ جماع مسلمان ها شود و در عين حال اعمال ظاهري را انجام دهد، آيا در قيامت موأخذه خواهد شد يا خير؟
آيا بعد از بعثت پيامبرر خاتم((صلي الله عليه وآله))فقط مسلمانان به بهشت مي روند؟
آيا اينكه بعضي افراد وصيت مي كنند آنها را در مشاهد مشرفه دفن كنند صحيح است و براي آنها سود دارد؟
اگر سرنوشت هر كس از قبل تعيين شده و تخلّف ناپذير است، جايگاه دعا كجا است؟
چـگـونـه حـضـرت مـسـيـح (ع ) بـا عـبارتي كه بوي شفاعت مي دهد درباره مشركان امت خود سخن مي گويد و عرض مي كند : اگر آنها را ببخشي تو عزيز و حكيمي مگر مشرك قابل شفاعت و قابل بخشش است ؟
در بعضي آيات قرآن تصريح شده كه مشركان به هنگام هجوم مشكلات متوجه خدا مي شوندو غير او را فـرامـوش مي كنند و اين با آيات ديگر كه مي گويد حتي به هنگام هجوم مشكلات نيز بيدار نمي شوند منافات دارد ؟
قـرآن مـي گـويد : در زمينه اثبات توحيد و نفي شرك گاهي در لباس منطقي و گاهي فطري , زمـاني با تهديد و گاهي با تشويق و خلاصه از انواع طرق و فنون مختلف كلام براي آگاه ساختن مـشـركان استفاده شده اما گروهي از آنها آنقدر لجوج و متعصبند كه نه تنها اين بيانات آنها را به حـقيقت نزديك نمي سازد بلكه بر نفرت آنها مي افزايد .; اگر اين بيانات نتيجه معكوس دارد , ذكر آنها چه فايده اي خواهدداشت ؟ 1
با وجود اين همه ناكامي ها و رنجها در اين جهان اگر خداوند قبلا با انسان مشورت مي كرد آيا انسان به اين زندگي راضي مي شد و به آن تن مي داد؟
علت بلاها و مصائب چيست؟

مفهوم مصلحت چگونه بدست مي آيد ؟
  1. 1631 از 4632