مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر اختلاف ( تعارض ) داشته باشد , چه بايد كرد ؟
آيا مي توان از ولي فقيه انتفاد كرد ؟
ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهي دارد؟
مراد از ولايت فقيه چيست؟
پيشينه ي تاريخي ولايت فقيه تا چه حد است؟
قديمي ترين سند موجود در مورد ولايت فقيه چيست؟
ديدگاه اكثريت علما بعد از غيبت كبري در مورد ولايت فقيه چيست؟
چرا تمامي علما فصل خاصي را به طرح ولايت فقيه اختصاص نداده و حدود و اختيارات آن را مطرح نكرده اند؟
دلايل اثبات ولايت فقيه چيست؟
نظريه ي انتصاب و نظريه ي انتخاب به چه معناست و كداميك در مورد ولايت فقيه درست مي باشد؟
اگر در مسأله ي ولايت فقيه قايل به نظريه ي انتصاب باشيم، نقش مردم چه خواهدبود؟
در انتخاب غير مستقيم ولايت فقيه مشكل دور وجود دارد. چگونه مي توان آن را حل نمود؟
  1. 1679 از 4632