آیا در شب عید فطر، فطریه مهمان، به عهده صاحب‌خانه است؟
آیا زن می‌تواند فطریه و یا کفاره روزه‌اش را به شوهر فقیرش بدهد؟
آیا طواف افراد ناتوان، در طبقات مسجدالحرام، صحیح است؟
اگر حقی از شخصی که غیر مسلمان باشد ضایعه کرده باشیم با این‌که مسلمان نیست رد مظالم دارد؟
آیا استفاده از خون و فرآورده‌های خونی که از انسان بدست می‌آید، اشکالی ندارد؟
آیا ذکر گفتن با تسبیح چوبی موجب فقر می‌شود؟
آیا انجام غسل جمعه در شب جمعه، صحیح است؟
آیا جای چسب زخم برای وضو اشکالی دارد؟
منظور از یك بار شستن در وضو چیست؟
آیا بدون وضو می توان ترجمه قرآن به زبانهای لاتین و مانند آن را لمس نمود؟
اگر شخصی بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود، آیا روزه اش باطل است؟
اینکه اگر قبل از اذان ظهر به حد ترخص وطنمان برسیم، روزه‌ ما صحیح است، دلیلش چیست؟
  1. 1 از 1271