مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عذاب و نعمت انسان پس از مرگ از هنگام ورود به قبر آغاز مي شود يا در قيامت است؟

آيا حيوانات روح دارند؟

چرا خداوند با دوست داشتن انسان، اين جهان را آفريده و آن ها را به بهشت و جهنم مي فرستد؟(پ)

جهان چگونه به اتمام مي رسد؟(پ)

دربارة علائم و نشانه هاي قيامت توضيح دهيد؟(پ)

علت خداوند چيست و چگونه به وجود آمده است؟(پ)

آيا زندگي انسان هايي كه در روز قيامت به حساب اعمال آن ها رسيدگي مي شود به بهشت يا جهنم ختم مي شود؟(پ)

چرا خداوند بين دنيا و آخرت، عالم برزخ قرار داده است؟ چرا پس از مرگ، انسان به عالم آخرت نمي رود؟

هدف خدا از خلق انسان چه بود.

آيا وجود مكان بسيار سرد در قعر جهنم صحت دارد؟ اگر دارد، به چه افرادي اختصاص داده مي شود؟(پ)

آيا انسان با بدن دنيوي در عالم آخرت زندگي مي كند؟ آيا انسان معلول يا كسي كه داراي بيماري هاي خاص است، با همان بدن وارد بهشت خواهد شد؟

هنگامي كه روح از جسم انسان در هنگام خواب خارج مي شود، آيا جن يا روح انسان ديگر مي تواند حتي براي لحظات كوتاهي وارد جسم او شود؟

  1. 1219 از 4632