مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد علت پيدايش فرقة وهابيت و عقايد آن توضيح دهيد.

آدم و حوا فقط داراي دو فرزند به نام هابيل و قابيل بودند بنابراين كيفيت تكثير نسل ايشان چگونه بوده است؟

چرا ما انسان ها بايد تقاص اشتباه آدم وحوا را بدهيم و در بهشت ساكن نشويم؟

آيا در تورات از كورش ياد و تعريف شده است؟

در خصوص گروه اهل حق توضيح دهيد. آيا اين افراد مشرك هستند؟

آيا از مزار متبركه پيامبران بزرگ ديگر اطلاعي داريد؟

آيا ميشود حدس زد تا كنون چند سال از زندگي بشر در كرة زمين ميگذرد و حضرت آدم(ع) چند سال پيش به حيات خود ادامه ميدادند؟

زن مؤمنة فرعون چگونه از صدمات معنوي استفاده از مال حرام در امان بود؟

كدام كودك بود كه براي نجات از شر دشمنان، به دستور خداوند، او را در صندوق گذاشته و به آب انداختند؟

جمعاً نام چند پيامبر در كتاب هاي تاريخي نوشته شده است؟

ريشه همة انسانها به حضرت آدم بر ميگردد. ريشه حيوانات به چه چيزي بر ميگردد؟

آية 3 سورة اسراء فرزندان نوح چه كساني بودند و ما از نسل كدام فرزند نوح بوده ايم؟

  1. 740 از 4632