مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

احساس خود كم بيني و عدم اعتماد بر نفس دارم. لطفا مرا راهنمايي كنيد.
براي جلوگيري از پرخوابي چه نكاتي لازم است؟
دختري از خانواده ء شهيدم، برادرم عقايد پوچي دارد و لاابالي است، چه كنم تا هدايت شود؟
براي آنكه بتوان راحتر فكر كرد و به نتيجه رسيد چه راهي پيشنهاد مي كنيد؟
در رشته قضاوت قبول شده ام، آيا با وجود خطاهايي كه در امر قضاوت داده شده، به دنبال اين رشته بروم؟
هميشه با هم اتاقي ام بحث لفظي دارم، براي بهتر شدن روابط خود با اوچه كنم؟
گاهي دلم بسيار مي گيرد، ريشه اين احساسات و درمان آن چيست؟
دختري هستم كه خواستگاران زيادي داشته ام، اما هر كدام به نحوي به هم خورده، نمي دانم چه كنم؟
آيا اينكه زن دوست ندارد شوهرش با زن ديگر ازدواج كند، از روي حسادت است؟
امسال دلباخته استادمان شده ام و فكر مي كنم تنها او مي تواند مرا خوشبخت كند ولي از زندگي او شناختي ندارم، مرا راهنمايي كنيد.
پدر ما عصباني است و نماز و روزه را رعايت نمي كند، چگونه با او رفتاركنيم؟
من عصباني هستم و از حضور در جمع هراس دارم، و از موفقيت در زندگي بيمناكم، مرا راهنمايي كنيد.
  1. 553 از 4632