مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عواملي كه موجب دوري جوانان از اسلام و نماز و خصوصا نماز جماعت ميشود چيست ؟
چرا وقتي نماز مي خوانيم احساس رضايت و خوشحالي نمي كنيم ؟
چرا هنگامي كه نماز مي خوانيم خصوصا نماز شب مثل اين است كه در رؤيا به سر برده و بدون اين كه متوجه اذ
چه نيازي هست كه تشكر از خدا و ارتباط و مناجات با او كه از فلسفه هاي نماز هستند را به صورت افعال ماض
آيا اجير مي تواند نمازهاي قضاي ميت را كه بر عهده اش هست در هر وقت از شبانه روز بخوانند؟
نماز و روزه قضاي مادر بر عهده چه كسي است؟
اگر قرار باشد هر نمازي فقط با حضور قلب مورد قبول باشد پس شكيات نماز چگونه اثري در نماز دارند؟
آيا امام حسين نماز ظهر و عصر عاشورا را به صورت نماز شكسته خواندند؟
اگر نماز در ساير اديان وجود داشته پس چرا پيراوان اديان مثل مسلمانان نماز را با شكوه بر پا نمي دارند
آيه (ويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون ) مربوط به چه كساني است ؟ توضيح دهيد ؟
بعضي از اهل جهنم علت جهنمي بودنشان را ترك نماز بيان مي كنند آيا مراد مسلمانان تارك نمازند يا كافران
حديث نماز معراج پيامبر اكرم را بيان فرماييد؟
  1. 692 از 4632