مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مفهوم اين جمله (خدا در همه چيز هست و در هيچ چيز نيست) يعني چه ؟

خدا را با چه نشانههاي بارزي ميتوان حس كرد؟

اطلاعات كاملي در مورد عرفان، اشراق، سلوك به سوي حق و اصولاً مكتبهاي مختلف بشري غربي يا شرقي به چه طريق ميتوانند اين مسير را براي انسان هموار كنند آيا مكتبهايي مانند اگزيستانسياليسم، نهليسم يا بودا و ... موثرند؟

تجسم عدالت خداوند بر زندگي انسان چگونه است (تفاوت نحوة زندگي انسانها، فقر و بدبختي، رفاه عواملي كه برزندگي انسان مستقيماً تأثير ميگذارند)

در زندگي پس از مرگ چه سرنوشتي در انتظار انسان است؟

عواملي كه انسان راازمعاد غافل مي كند لطفاً توضيح دهيد ؟

باتوجه به آيههاي متنوعي به عنوان مثال الله يهدي من يشاء و يضل من يشاء نحوة انطباق اين آيه با عدل الهي چگونه است؟ خواستن خداوند را چگونه ميتوان ترسيم كرد و آيا با خواست خود انسان تلازمي دارد؟

معاد چيست ؟(توضيح كامل بفرمائيد)

موضوع عدالت الهي شامل چه جنبههايي از اعتقادات ميشود؟ (توضيح كامل بفرماييد)

مي خواستم بدانم بر اساس اخبار وحي و مشاهدات اولياء الهي، دقيقاً پس از واقعه مرگ چه مراحل و اتفاقاتي براي انسان حاصل مي شود. لطفا در مورد اين مسئله كتابهاي مفيدي براي مطالعه به بنده معرفي كنيد.

من چندي پيش در مقاله اي در مورد آزادي آيه قرآني را ديدم كه ترجمه مربوط به آزادي عقيده بود اينكه خداوند فرموده من مي توانستم همه بندگان را خدا پرست بيافرينم اما اينكار را نكردم در مورد اين آزادي عقيده برايم ابهاماتي پيش آمده مي خواهم بدانم محدوده اين آزادي تا كجاست ؟
من چندي پيش در مقاله اي در مورد آزادي آيه قرآني را ديدم كه ترجمه مربوط به آزادي عقيده بود اينكه خداوند فرموده من مي توانستم همه بندگان را خدا پرست بيافرينم اما اينكار را نكردم در مورد اين آزادي عقيده برايم ابهاماتي پيش آمده مي خواهم بدانم محدوده اين آزادي تا كجاست ؟
  1. 1269 از 4632