مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چراحضرت عيسيع ازدواج نكرده اند؟ حال آنكه هيچ بنايي از ازدواج نزد خداوند مستحكم تر نخواهد بود.

چند تا از ايجاد نسل هاي آدم وحواع را توضيح دهيد؟(چگونه ادامه نسل داده شده است؟)

1- حضرت عيسي ع درچند سالگي پنهان شدند از ديدگان(به اذن خداوند)؟وآيا ازدواج كرده بودند يا خير؟

2- پيامبراكرمص دردامان كساني چون ابوطالب و عبدالمطلببزرگ مي شود و دركنار افرادي چون خديجهس كه بانوي پولداري بودندزندگي كرده اند و نيز حضرت عليع هم استادي همچون رسول اكرم ص داشته اند پس ما چه؟

3- حق پولي ائمه اطهارع + حق توليت(چند درصد) از اموال متعلق به امام رضاع به سرپرست و مسؤل آن واگذار مي شود؟

فلسفه حكم مرتد چيست؟چون در جايي كسي گفت كه در دين اسلام آزادي نيست اگر يك مسلمان بخواهد مذهب ديگر را انتخاب كند مرتد است ولي در اديان ديگر نه،جوابش چيست؟

درقرآن كريم وارد شده است ولاتقربا هذا شجره فتكونا من الظالمين وچون حضرت آدم وحواع به درخت مذكور نزديك شدند پس ظالم هستند وطبق نص صريح قرآن كريم لاينال عهدي الظالمينپس دراين صورت حضرت آدم(نستجيره باا...ظالم است وعهد خداوند به ظالم هم نمي رسد پس او پيامبر نيست؟

كاركردن با منحرفين، براي مؤسساتي كه مربوط به يهوديها وعيسويها وغير مسلمان ها مي باشد مشروع است يا خير؟

1- از طرف شخصي نايب الزياره شدم، انجام وظيفه ونيت واحكام آنرا بيان فرمائيد آيا مي شود پس ازانجام وظيفه براي خود وديگران طواف نمايم؟

2- مي گويند دربهشت به پدر ملحق مي شوند اين اتصال به حضرت آدم نخواهد رسيد؟

1- چگونه يك جوان مي تواند درمسئله توحيد(مطمئن شدن به وجود خدا) سريع پيشرفت كند؟

2- آيا اين مساله حقيقت نداردكه تا مساله وجود خداوند يقين نشود بقيه مسائل لنگ مي زند پس چطور يك جوان كه در اين مساله گير دارد مي تواند جنبه هاي ديگر ديني خودرا (نبوت, معاد, وغيره ...) را مستحكم كند؟

3- خوبي وبدي براي خدا وانسان چه حالتي دارد آيا مطلق است يا خير؟ وآيا اين مساله درست نيست كه منشاء تمام جستجوهاي انسان واز اين خانه به خانه ديگر عدم توحيد (مطمئن بودن) است ؟

1- نشانه هاي ظهور امام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريف چيست وبه چند دسته كلي تقسيم مي شود؟

2- با ظهورامام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريف چه تحولاتي پيش مي آيد وايشان دست به چه كارهايي ميزنند؟

3- آيا درست است امام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريف (عمر) را ازقبر بيرون مي آورد؟چرا؟

4- امام زمان دركجا ظهور ميكند؟

5- پيش از ظهور امام زمان چقدر طول مي كشد تا قيامت شود؟

6- آيا امام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريفهمراه با حضرت عيسي علي نبينا وآله عليه السلام ظهور مي كند؟چرا؟

1- من خودم را مسلمان خوبي نمي دانم ولي اين را مي توانم بگويم كه خدا را قبول دارم دوستش دارم واز او مهربانتر نديده ام و فقط از او مي ترسم بخاطر همين از همة كارهاي بد كنار رفتم، من دركارهاي خلاف استعداد دارم ولي بخاطر اين موضوعات با اهلش نيستم، فقط بخاطر خدا، بخاطر همين از همه چيز گذشته ام، ولي عده اي بهتره بگويم خيلي ها بد هستند و به من بدي مي كنند و من نيز از همه چيز افتاده ام، خوشي ها و خيلي چيزها حتي از همة موارد خوب يعني مي خواهم بگويم اگر بخاطر خدا نبود غوغا مي كردم و حال همه را مي گرفتم حالا شما مرا راهنمايي كنيد و بگوييد چرا اين طور است (در ضمن بگويم من بخاطر خدا از همة رفيقها گذشته ام و هيچ دوست و رفيقي ندارم چون آنها همه گناهكارند)

2- اگر دين اول و آخر اسلام است پس چرا پيامبران ديگر مثل حضرت موسي وعيسي و...دينهاي ديگري آورده اند كه هر يك از اين دين ها دشمنهاي ما هستند مگر دين واحد اسلام نيست پس چرا اين پيامبران چنين ديني دارند كه با اسلام فرق مي كند؟

3- من چهار چيز مهم از خدا خواسته ام و خدا نداده است اگر بگوييم خدا صلاح ديده است نمي شود چون نبودن اين چهار چيز مرا به گناه و بي ثباتي مي كشد آيا اين قهر خداست ومن جهنمي هستم؟ چه كنم خدا اين چهار چيز را به من بدهد؟

تفاوت علم طبيعي (معمولي) با علم لدني كه ائمه و پيامبران دارند در چيست؟

عده اي از يهوديان براي رهائي از حمله رومي ها به قدس به حرّة غربي طائف مهاجرت و در آنجا ساكن شدند (قبل از بعثت پيامبر) به هنگام نزاع با خضرجيان به آنان ميگفتند پيامبري ظهور مي كند كه ما به او مي پيونديم و شما را از بين مي بريم. چرا پس از دعوت پيامبر هيچ يك از آنان اسلام را نپذيرفتند؟ با وجود اينكه خود توسط تورات از اين مسئله آگاهي و تأكيد نيز داشتند. آيا چنين مصادقي را زمان ظهور حضرت مهدي( ميتوان يافت؟ در ميان مأكدين ومنتظرين؟

  1. 798 از 4632