مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با اينكه شيعه بايد اهل سنت را امر به معروف و نهي از منكر كند ، وحدت با آنان چگونه ميسّر است ؟
اتحاد اهل سنت و شيعه به چه معني است ؟
آيا كثرت جمعيت اهل سنت نسبت به شيعيان دليلي بر حقانيت آنها نيست ؟
آيا اين مطلب كه نه راه شيعه درست است و نه راه اهل سنت ، بلكه بايد راه قرآن دنبال نمود ؟
ايجاد وحدت حقيقي بين مسلمانان امكان پذير است ؟
چرا اهل تسنن در پذيرش حق تعصّب را كنار نمي گذارند ؟
عقيده اهل سنّت به امامت امامان ( عليهم السلام ) ما چيست ؟
مسلمانان در چه اعتقاداتي مشترك هستند ؟
چرا اهل سنّت شيعه را « رافضي » مي نامند ؟
مذهب صحيح و راستين را چگونه مي توان شناخت ؟
كلمه « عليّ » در « صدق الله العليّي العظيم » به چه معني است ؟
آيا مذهب تشيّع قبل از صفوّيه وجود داشته است ؟
  1. 918 از 4632