مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر دين يك حقيقت مطلق باشد، برداشت هاي انسان از دين و معرفت ديني نسبي و متغيراست ونمي توان ادعا كرد،اسلام همين است؟
هدف دين تامين آخرت انسان است حال آنكه ما براي تدبير اموردنيوي خود،به علوم نيازمنديم و در دين به آنها اشاره نشده حال چه بايد كرد ؟
چون اكثريت حجم كاري حكومت ها تامين حوايج زندگي عادي مردم است،پس نمي توان آنها را ديني دانست؟
براي شناخت فرق مختلف و شيعه واطلاعات مربوط به آنها،مرا راهنمايي كنيد
كساني كه در اجتماعات آلوده پرورش مي يابند، جرم گناهانشان با كيست؟
در مورد فلسفه آفرينش و خلقت، جامع ترين ومختصرترين كتابي كه درحد فهم يك دانشجو باشد، معرفي كنيد؟
اگر هدف اصلي رسيدن به كمال،قرب الهي است،پس چرا درقرآن مكررا نتيجه اعمال صالح رابهشت بيان مي كندو نمي فرمايد نتيجه اعمال رسيدن به خداونداست؟
چرا با اين كه ائمه(ع) معصوم بودند، در دعاهايشان از فزوني گناهان استغفارمي كردند؟ و اگر معناي گناه دوري از خداست، اين را چگونه توجيه مي كنيد؟
عارف بودن مولوي با سني بودنش چگونه سازگار است؟
پاسخ شبهه ابن كمونه را توضيح دهيد؟ و آيا غير از اصالت وجود، راهي براي پاسخ دهي به اين شبهه وجود دارد؟
چگونه واجب الوجود بودن با محدوديت منافات دارد؟ و چه اشكالي دارد خدايي قائم بالذات و غني داشته باشيم در عين حال براي او محدوديت قائل شويم؟
نظر يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و اهل سنت در باره امام زمان(عج) چيست؟
  1. 955 از 4632