مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا هميشه در نماز شك و اشتباه مي كنم؟

در صورتي كه زمين غصبي باشد و امكان ترك آن با توجه به تنگ بودن وقت نباشد و با توجه به اين كه نماز در زمين غصبي باطل است؟

توضيحي درباره معناي سلامهاي نماز ذكر نموده، بفرماييد كه فقره اول سلام را پيامبر اسلام (ص) چگونه ميفرمود؟

طرز نماز خواندن پيامبر اسلام چگونه بود، آيا مانند ما نماز مي خواندند يا به طريقة ديگري آيا خدا نماز را به پيامبر تعليم داده يا خودشان نماز را ابداع كرده اند؟ هنگام تشهد و صلوات آن حضرت چگونه آن ها را مي خواند؟

پيامبر گرامي اسلامصلي الله وعليه وآله در هنگام ركوع و سجود چه ذكرهايي را قرائت ميفرمود؟

زمان پيامبر(ص) نماز به چه صورت بود، به شكل امروزي كه شيعيان انجام مي دهند، يا به شكلي كه اهل سنت آن را به جا مي آورند؟

اگر كسي در نماز استيجاري اكتفا به واجبات كند چطور است؟

اگر از داخل آيينه در هنگام نماز پشت سر خود را ببينيم، نماز باطل است؟

شرايط مكان نمازگزار را بنويسيد.

اگر زن نماز ظهر و عصر را سهوا بلند بخواند نماز ش چه حكمي دارد
آيا زن مي تواند بجز حمد و سوره بقيه اذكار نماز را بلند بخواند ؟
چه نمازهايي را بايد در سفر به صورت شكسته بخواند؟ و چگونه نيت كنيم
  1. 690 از 4632