مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

(زمان) نزد ايزد متعال ارزش خاصي دارد، شب قدر، جمعه يا شب معراج،اصحاب كهف آيا مي توان بر زمان فائق آمد و خارج شد؟
طبق روايات ظلم و گناه در دنيا زمينه ظهور است، از سويي ديگر وظيفه ماعبادت و اخلاص است اين دو چگونه قابل جمع است؟
آيا حيوانات حشر دارند؟ حشر آنها در آخرت چگونه است؟
با اينكه خواب مثل مرگ است چرا بدن زنده است؟
نظر اهل سنت در رابطه با نهج البلاغه چيست؟
معناي مفهوم، مصداق، وجود و ماهيت را بيان كنيد.
پيروي و اطاعت از ولي فقيه در عصر غيبت تا چه ميزان است؟
معناي اولوالعزم چيست و آيا هر پيامبري كه صاحب شريعت و كتاب است اولوالعزم است؟
نظر شما درباره دين زرتشت چيست؟
به چه دليل تسلسل علل باطل است؟
در جهان به نيازهاي فطري ما پاسخ داده شده است، ولي آيا حيرت دروني درباره قيامت مي تواند دليل بر عدم قيامت باشد؟
ماهيت جن چيست و تاثير متقابل جن با انسان را بگوييد.
  1. 1027 از 4632