مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علم بايد تجربي باشد يعني چيزي كه باعلم ثابت مي شود با آزمايش ما آن را ببينيم ولي ما روح را نمي بينيم پس چگونه آن را قبول كنيم ؟
رياضت به چه معني است و آيا اسلام آنرا معتبر مي داند ؟
آيا هرگاه جسم سوخت روح نيز مي سوزد ؟
تفاوت روح و بدن چيست ؟
آيا بدن ، ظرف وجود روح است ؟
اراده انسان در انجام كارها چه نقشي دارد و با اراده خداوند چگونه سازگار است ؟
بدترين بيماري روحاني و جسماني چيست ؟
آيا نفس انسان با قطع نظر از تربيت پيامبران ( عليهم السلام ) « امّارة بالسوء » است ؟ در اين صورت آيا دخالت پيامبران ( عليهم السلام ) و قانون گذاري بر خلاف فطرت نيست ؟
فرق اعتماد به نفس با خودخواهي چيست ؟
نفس امّاره چيست ؟
كاربرد نفس در قرآن چگونه است ؟
نفس مطمئنّه چگونه نفسي است ؟
  1. 526 از 4632