مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يسع و ذالكفل كه در سوره ص آيه 48از آن ها نام برده شده آيا پيامبران الهي اند؟

زبور كتاب كدام پيامبر6است آيا اين پيامبر بعد از حضرت موسي آمده است ؟

مراد حضرت عيسي 7ه فرمود: چيست ؟

چرا همه پيامبران در سرزمينهاي عربي مبعوث شدهاند؟

آيا انجيل تحريف شده است ؟

چرا قوم يهود را به بدي ياد مي كنند؟

ماجراي هلاكت نمرود به وسيله پشه چيست؟

بسياري از ما مسلمانان به خاطر اين كه در خانواده مسلمان بزرگ شدهايم، مسلمانيم و اگر در يك خانواده يهودي بوديم، حتماً يهودي بوديم. پس يهوديان كه مسلمان نيستند، چه تقصيري دارند؟

حضرت آدم اولين خلق بود، ولي چطور وحي الهي را به مردم ميرساند، چون انسانهاي اوليه صحبت كردن را بلد نبودند، لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

علت عدم قصاص قابيل چه بود؟

چرا حضرت عيسي(ع) و يحيي(ع) ازدواج نكردهاند؟

آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

  1. 758 از 4632