مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا زيارت قبر بت پرستي نيست؟
- با توجه به اينكه شيطان زشتي ها را زيبا نشان مي دهند. حال چگونه مي توان فرق زيبائي هاي واقعي را با اينگونه زيبائي هاي( زيبائي هاي شيطان ) دانست ؟ لطفا بطور كامل شرح دهيد ؟
1ـ مشكل من اين است كه وقتي يك نفر خوش قيافه و خوشگل چه مرد و چه زن را مي بينم از خود بي خود مي شوم و چشمم به دنبال آن فرد راه مي افتد، هرچه در نماز دعا كردم كه خدا اين عادت زشت « جمال بازي » را از من بگيرد موفق نشدم لطفا مرا راهنمايي فرماييد و بگوييد آيا نوع نگاهي كه از روي قصد و غرض نيست گناه دارد يا خير؟
ساده زيستي چه فايده اي براي انسانها دارد؟
در عرفان بحث سالك و مريد مطرح است از نظر اسلام وظيفه مريد و سالك چيست؟
سالكان كوي دوست را به دو گروه عمده تقسيم كردهاند، مجذوبان سالك و سالكان مجذوب. منظور از اين دو گروه چيست؟ تفاوت عمده اين دو در چيست؟

سپاس چه موجودي را سزاوارست و چه ارتباطي با عقل دارد؟
سپاس چه موجودي را سزاست و چه ارتباطي با عقل دارد؟
براي سحرخيزي چه كنيم؟
برخي ميگويند: كساني كه دچار سختي يا بيماري ميشوند، بيشتر محبوب خدايند; و عدهاي ميگويند، اين سختيها بخاطر زيادي گناهان افراد است. به نظر شما كدام يك از اين دو نظر، صحيح است؟ لطفاً در مورد مال و فرزند زياد نيز توضيح دهيد.آيا كسي كه در اين جهان با سختي گذرانده و كسي كه با راحتي و خوشي سپري كرده يكسان است؟
سرمدي بودن خدا را اثبات كنيد .
  1. 614 از 4632