مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قيامت، خداوند به حق الناس بيشتر دقت و حساب رسي دارد يا به حق اللَّه؟ بخشش كدام يك بيشتر است؟

مقصود از طي الارض چيست و چگونه ميتوان به آن رسيد؟

منظور از خويشاوندان و نزديكان كه قطع رحم با آنها جايز نيست، چه كساني هستند؟

آيا درست است كه انسان قبل از اين كه متولّد شود صحنه هايي از زندگي وي در ماوراء طبيعت به او نشان داده مي شود؟ منظور من رؤياهاي صادقه نيست، بلكه چيزي فراتر از آن و بعد از وجود انسان مي باشد، ولي اين تصوير از آينده، قبل از به وجود آمدن انسان به جهان طبيعت مي باشد؟

از آنجا كه يكي از اهداف آفرينش انسان، پرستش معرّفي شده است: اوّلاً چرا خداوند براي افرادي كه به نحوي وي را پرستش نمي كنند، عذاب در نظر مي گيرد؟ ثانياً : در آيات ديگر، خداوند مي فرمايد كه به پرستش بندگان نيازي ندارد دليل خداوند براي عذاب انسان كه او را پرستش نمي كند، چيست در صورتي كه به پرستش نيازي ندارد؟

در اين كه خدا ما را آفرديه، هيچ شبههاي ندارم، ولي زماني كه در وجود خداوند و چگونه بودنش (ويژگي آن) فكر ميكنم، دچار مشكل ميشوم، به علاوه درك اين مطلب كه در بهشت ابدي زندگي كنيم، آن هم بدون پايان، برايم مشكل است. آيا عام درك اين مطلب از كم تقوايي است، يا از كمي علم؟ در صورتي كه كتب و منابعي سراغ داريد، معرف نموده و مرا راهنمايي بفرماييد.

تكثير نسل انسان با وجود دو برادر در بدو آفرينش (هابيل و قابيل) چگونه صورت پذيرفته است؟

در سوره ق آيه 38 آمده است: آسمانها و زين و آن چه را بين آنها است، در شش روز آفريديم. آيا منظور كره خاكي است؟ چرا آسمانها جمع بسته ميشود و زمين فرد؟ بين زمين وآسمانها چيست كه آفريده شده است؟

علت اين كه به كسي مي گوييم فكر آخرت باش و در جواب به ما مي گويد كه با آخرت يك كاري مي كنيم چيست؟

چگونه در بهشت هميشه هستيم؟

چگونه خداوند از اوّل وجود داشت؟

چرا از خداوندي كه بسيار مهربان است بايد بترسيم؟

  1. 1175 از 4632