مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با بعضي از دوستانم به علت مفسده اي كه داشتند قطع ارتباط نموده ام به نظر شماچه كنم؟
مشكلات اقتصادي و اعتياد دامنگير خانواده ما شده، و اگر چه خودم پايبند به درس و مسائل مذهبي هستم، ولي آينده زندگي و روي گرداني خواستگاران خيلي برايم مشكل شده است.
آيا با رياضت نفس و اخلاص نيت بهتري مي توان به حقيقت رسيد يا تحقيق و جستجو؟
چطور مي توان كرامت يك عارف را با سحر يك ساحر تشخيص داد؟
بعضي مواقع نسبت به اداي نماز تنبلي و يا به تاخير مي اندازم و اين مرابسيار رنج مي دهد چگونه رهايي يابم؟
حقد و كينه را چگونه از خود برطرف كنيم؟
اگر فردي در مورد انجام عملي نداند كه گناه است يا خير حكم آن چيست؟
عواملي كه موجب ضعف ايمان و سلب آن مي شود چيست؟
چگونه مي توانم در بين خانواده اي غيرمذهبي عقايدم را محكم نمايم؟
اگر كسي بخواهد عاشق خداوند شود چه راهي وجود دارد؟
آيا براي تكامل وجودي حتما بايستي مشغول تحصيل در حوزه شد يا خير؟
منظور از بار در بيت (باري كه حلمش نايد ز گردون جز ما ضعيفان حاصل ندارد)چيست؟
  1. 511 از 4632