مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ممكن است انسان آفريده شود و تكامل نداشته باشد؟ اگر چنين باشد، آيا مفهوم آن، تصادف نيست؟
اگر انسان آزاد آفريده شده و در دين، اجباري نيست، پس چرا در برابر كارهاي زشت خويش بايد كيفر شود؟
ايا اين كه بعضي ها ناقص متولد مي شوند بعضي سالم يا بعضي به جهنمميروندو بعضي به بهشت با عدل الهي و
دليل بر حكمت آفريدگار چيست؟
هدف از آفرينش چه بوده است ؟ اگر قرار بود انسانهي جديد بدنيا بيايند بعد تولد نسلهاي جديد ، بعضي ثواب و كار خوب انجام دهند و خوب باشند عده اي كار بد و آدمهاي بدي باشند و بعد هم بميرند و دوباره درزمان ديگري محاسبه شوند آيا واقعاً خداوند به اين انسانها و كارهايشان نياز داشته يا خير اگر نداشته پس براي چه بايد اينجور باشد توضيح دهيد ؟
1- علت آفرينش چيست ؟ و خداوند تبارك و تعالي چه نيازي به خلق« ارض» و «سماء» و موجودات درون آن داشته كه آنان را خلق كرده است ؟
فلسفه آفرينش ملايكه و فرشتگان چيست ؟
اگر هدف از آفرينش فياضيت و رحمانيت است چرا خداوند جهنم را آفريد؟
مراحل آفرينش انسان با چه كيفيتي صورت گرفته ؟
فلسفه آفرينش مگس چيست ؟
فلسفه آفرينش جن چيست ؟
آيا با توجه به نظريه تكامل موجودات آفرينش انسان ها از ديدگاه قرآن ( آدم و حوا ) باطل نمي شود؟
  1. 1066 از 4632