مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در قرآن و سنّت ، دليلي قطعي بر امامت ائمه ( 8 ) وجود دارد ؟
منظور از « اولي الامر » كيست ؟
آيه تطهير در شأن چه كسي يا كساني نازل شده است ؟
چه كسي امامان را بعد از رحلت غسل مي دهد ؟
خمسه طيبه چه كساني هستند ؟
آل عبا چه كساني هستند ؟
چرا ائمه ( عليهم السلام ) در بعضي مواقع متذكّر مقام و منزلت خود شده اند ؟ آيا اين كار با مغاير يا تواضع نيست ؟
چرا امامان دوازده نفر هستند ؟
اگر علي ( عليه السلام ) و فرزندانشان امام ، رهبر و الگو بودند ، بايد مانند ما باشد ؛ اگر چنين است ، چرا آن بزرگواران براي ما انسان هايي خارق العاده نمايانده شده اند ؟
در مورد « اولي الامر » توضيح دهيد ؟
آيا در قرآن آيه يا آياتي وجود دارد كه به جانشين حضرت محمّد ( ص ) تصريح و يا اشاره كرده باشد ؟
جز آيه 33 از سوره احزاب ، آيا درباره اهل بيت رسول خدا ( عليهم السلام ) آيه ديگري در قرآن آمده است ؟
  1. 1107 از 4632