مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا مرگ طبق اجل حتمي صورت مي گيرد يا عوامل ديگري هم در تسريع آن نقش دارد؟
ايدئولوژي اسلامي چيست؟
ويژگي حكومت ديني چيست؟
التزام عملي به ولايت فقيه به چه معناست؟
آيا مي توان چگونگي تنظيم رابطه با خدا را تماما به دست انسان سپرد؟
ظواهر چه نقشي در رسيدن به روح و گوهر دين دارند؟
فلسفه خواب حضرت ابراهيم مبني بر كشتن فرزندش چه بود؟
چرا از بين ملائكه حضرت عزرائيل مأمور قبض روح شده است؟
چرا خالق جهان، همان رب جهان است؟
چرا فرشتگان، قديم زماني و حادث ذاتي هستند؟
آيا طبق اصل نيوتن، خداوند مي تواند علت حقيقي آفرينش جهان باشد؟
چرا طبق قانون بقاي ماده و انرژي، اين دو نمي توانند علت حقيقي جهان باشند؟
  1. 995 از 4632