مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

.1- چه كسي مديون من است، بخاطر آنهمه بدبختيهايم ؟
2- چگونه مي توانيم نماز اول وقت بخوانيم ؟ چه ذكري بگويم بهتر است ؟
3- چگونه از جواني ام بهره ببرم و شرمنده خدا نشوم ؟
تا چند دقيقه بعد از گفتن اذان، نماز اوّل وقت گفته مي شود؟

نماز باران و انجام آن را توضيح دهيد؟

ثواب نماز جماعت در صف اول چقدر است
نماز خوف، و انجام آن را توضيح دهيد.

1- اگر ما نخواهيم نماز بخوانيم چه كاري كنيم ؟
2- آيا هر كسي كه نماز نخواند كافر است ؟
1-چرا ما بايد نماز بخوانيم وخدا راعبادت كنيم ؟
مضمون حديثي كه مي گويد اگر نماز انسان پذيرفته نشود، كارهاي نيك او نيز قبول نخواهد گشت، چگونه با مضمون آيه ي شريفه ي «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» سازگار است؟
چرا بعضي ها نماز را نخوانده ولي به تمام مراحل دين متعقد هستند. و كامل و صحيح انجام مي دهند. مي خواستم حكم اين را بدانم, آيا كس كه جنب باشد و نتوانسته باشد غسل جنابت را انجام دهد و در مكاني باشد كه آب هست ولي نمي توانسته غسل انجام دهد .آيا بجاي غسل مي تواند تيمم كند يا خير ؟ اگر شخص به سني رسيده باشد كه احتمال خطر در خود ببيند. بنابر حكم الهي چه دستوري دارد ؟
1ـ مسئله نماز خيلي براي من با اهميت است اما چه كنم كه در مورد ساير مسائل ديني كوتاهي مي كنم لطفا بفرمائيد چه برنامه هايي را بايد داشته باشم تا ايگونه نباشم؟
آيا نخواندن نماز براي نوجواناني كه سن آنان كمتر از 15 سال است، گناه محسوب مي شود يا نه؟
در قرآن آمده است انسان در هنگام نياز به سوي خدا مي رود. اگر به گونه اي شود كه او به خدا نيازي نداشته باشد، آيا باز هم به سوي خدا خواهد رفت؟
  1. 710 از 4632