مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از كلاه شرعي در مسائل ديني چيست؟

چرا در اسلام مرد حق دارد چهار زن اختيار كند؟

چرا با اين كه اكثر مردم ايران مسلمان هستند، خانة خدا در ايران نيست و در عربستان كه نيمي از آنها مسلمان نيستند، قرار دارد؟

از آرزوهاي من و دوستانم اين است كه در محل محيط زندگي مان براي پيشبرد احكام الهي و نيازهاي فطري و معنوي جوانان هيئت قرآني تشكيل دهيم. لذا از حوزة علمه قم و دفتر تبليغات اسلامي ميخواهيم ما را در اين امر خدا پسندانه ياري نمايند.

در حال حاضر، سلمان رشدي كجا است و چرا با وجود اين تعداد مسلمان در جهان، او هنوز زنده است؟

برخي ميگويند: تجويد يك طرح استعماري است و تنها براي مشغول كردن مسلمانان به ظاهر قرآن به وجود آمده است. آيا اين سخن صحيح است؟

آيا شيطان ميتواند توبه كند، اگراو واقعاً توبه نمايد، تكليف اين جهان و افراد و مسلمانان چيست؟

چرا در حج بايد قرباني كرد؟ و چه حيواناتي را ميشود قرباني كرد؟

چگونه بايد در برابر دشمنان از اسلام و مسلمين دفاع كرد؟

حكم تهمت زدن به فرد مسلمان چيست؟ اگر تهمت زده را نبخشد آيا خداوند آن فرد (تهمت زده) را خواهد بخشيد؟ قصاص اين گونه افراد در دنيا و آخرت چيست؟

به چه دليل ما دين اسلام را پذيرفتهايم؟

آيا ميتوان گفت كه تمام برداشتهايي كه از دين ميشود، مورد قبول و صحيح است؟

  1. 870 از 4632