مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حدود كلي جبر و اختيار را تشريح نماييد؟
آيا تغيير قضا و قدر بر اثر دعا و صدقه موجب تغيير در علم خدا نيست ؟
معناي فرار جن ها از مقابل شهابها چيست؟
دليل تقدس حجرالاسود چيست؟
آيا ناقص تر بودن عقول زنان از مردان با عدالت خدا منافات ندارد؟
چرا هر كسي نمي تواند به مقام عصمت برسد؟
چرا پيامبر اسلام اشرف مخلوقات شد؟
امامت چيست و به چه كساني داده مي شود ؟
آيا مقام امامت كه به حضرت ابراهيم(ع) داده شده به انبيأ ديگر نيز داده شده است؟
آيا هنگام ظهور حضرت مهدي(عج)، همه سلاحها از كار مي افتد؟
آيا همه پيامبران معصوم بوده اند
چرا خداوند انسان را در برابر يك عمر شرك و كفر به عذاب ابدي مبتلامي كند؟
  1. 976 از 4632