مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نگاه كردن به فيلم هاي عادي كه از ماهواره يا هر شبكه خارجي پخش مي شود، چه حكمي دارد؟

البته در فيلم هاي عادي و برنامه هاي ماهواره اي چه فرهنگي و چه سياسي حتماً صحنه هاي مبتذل هست.

خواندن بعضي از سوره ها و دعاها قبل از خواب ثواب دارد. چه مقدار قبل از خوابيدن بايد آن ها را خواند؟ آيا مي شود دو ساعت قبل از خوابيدن آن ها را خواند؟

چگونه مي توان مرگ را آسان نمود و به راحتي از پل صراط گذشت؟ اگر ذكري يا دعايي در اين مورد هست بنويسيد.

خوابهايي ديدهام، لطفاً در مورد آنها اظهار نظر كنيد.

با توجه به اين كه در جامعه ما فقير وجود دارد، چرا ثروتمندان به افراد ضعيف كمك نميكنند تا فقر از بين برود؟

به منظور تحريك نشدن نوجوانان به خصوص موقعي كه در كتاب هايشان روش توليد مثل را مي خوانند، چه پيشنهادي داريد؟

گاهي انسان تنها چيزي را به دليل آن كه خوشمزه است، مي خواهد بخورد. آيا اين كار ناپسند است؟

طبق آيات 6 و 7 سورة بقره اگر كسي ايمان به غيب نداشته باشد، به عذابي سخت وعده داده شده است. حال كسي كه با انديشيدن به اين نتيجه رسيده باشد، آيا انديشيدن جرم است؟

مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟

مختصري از تاريخ زندگي آيت الله بهجت را توضيح دهيد. آيا ايشان كتابي به نام استفتائات دارند؟

در زمينه مشكل كاريابي و استخدام در هواپيمايي آسمان با توضيحي كه در نامه نوشتهام، مرا راهنمايي كنيد.

براي چه روي قبرها آب مي ريزند؟

  1. 421 از 4632