مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دليل دوم بر لزوم پي جويي دين از چه مقدماتي تشكيل مي شود ؟
سير منطقي دليل دوم را توضيح دهيد ؟
انواع شناختهاي انسان و قلمرو هر يك را بيان كنيد .
چگونه مي توان از شناختهاي تجربي براي تبيين مسائل جهان بيني استفاده كرد ؟
در راه اثبات مسائل عقيدتي چگونه و در چه مواردي مي توان از شناختهاي تعبدي سودجست ؟
شناخت حضوري و حصولي نسبت به خداي متعال را شرح دهيد ؟
شناختن صفات خدا چه لزومي دارد ؟
چرا مسائل بخش خداشناسي را تنها با اسلوب تعقلي بيان كرديم ؟
انبياء راستين را از چه راههايي مي توان شناخت ؟ و چه فرقي بين اين راههاي سه گانه وجود دارد ؟
قرآن در آيه 78 سوره نحل مي گويد : و اللّه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا خداوند شما را از شكم مادارنتان بيرون فرستاد در حالي هيچ نمي دانستيد چگونه قرآن مي گويد در آغاز تـولـد هـيـچ نمي دانستيد در حالي كه ما داراي يك سلسله علوم فطري هستيم , مانند آگاهي از تـوحـيـد و خـداشناسي و همچنين مسائل بديهي ( مثل عدم اجتماع نقيضين و يا اينكه كل از جزء بزرگتر است و يا در مسائل اجتماعي و اخلاقي مانند حسن عدالت و قبح ظلم و امثال اينها ) همه ايـنها علومي هستند كه در نهاد ما از آغاز قرار داشته و با ما از مادر متولد شده است آيا حتي علم ما به وجود خويشتن كه علم حضوري محسوب مي شود نيز وجود نداشت ؟
براي آگاهي و شناخت عميق تر نسبت به اسلام و قرآن از كجا شروع كنم ؟
فلسفه چه نقشي در شناخت اسلام دارد؟
  1. 619 از 4632