مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرشتگان از گروه مردانند يا از جنس زنان ؟

منظور از دوزخ و قيامت چيست ؟

وضعيت جسمي انسان در عالم آخرت چگونه مي باشد؟ آيا به همان وضعيتي است كه در حال مرگ بوده است ؟

چرا خداوند انسان را از ابتدا به نحو كامل نيافريد تا همگي در جوار قرب او جا مي گيرند؟

ماهيت و حقيقت روح چيست ؟ سرنوشت روح بعد از مرگ چه مي شود؟ آيا جسم وارد بهشت يادوزخ مي شود يا روح يا هر دو؟

يكي از اصول دين عدل است . با توجه به آن چه در وضعيت جامعه از اقشار مستضعف و توانمند وبيمار و سالم مي بينيم , آيا با عدالت خدا منافاتي ندارد؟

با توجه به اين كه انسان متشكل از جسم و جان است , آيا هنگام محشور شدن با همين ويژگي هاي دنيوي ظاهر مي شود, مثلاً اگر نابينا و ناشنوا باشد, به همين وضع محشور مي شود؟

در قيامت روح چه مي شود؟ روح سگ اصحاب كهف و ناقه صالح چه مي شود؟

آيا برتري بر روح حيوانات ديگر دارند؟

در اين چهار قضيه تناقض وجود دارد; چگونه مي توان آن را توجيه كرد: 1 خداوند عالم مطلق است ; 2 خداوند قادر مطلق است ; 3 خداوند خيرخواه مطلق است ; 4 شرور وجود دارد.

اگر خداوند چيزي را براي انسان خواست , ما نمي توانيم خواست خدا را برگردانيم . پس منظور ازامتحان الهي چيست ؟

چرا خداوند متعالي كه قدرت نامحدود دارد جهان را طوري نيافريد كه مساوات در آن به خوبي رعايت شود؟ عدل خداوند با تبعيض ها چگونه قابل توجيه است , لطفا توضيح دهيد.

هدف از آفرينش انسان چيست؟

  1. 1187 از 4632