مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معناي واقعي توكل چيست و چگونگي انجام آن را شرح دهيد.

چرا در كتابهاي بينش اسلامي، بحث از خداشناسي از راه عقل و استدلال بيان شده است، در حالي كه از راه دل بحثي نشده است؟

خداشناسي از راه فلسفه بهتر است، يا از راه عرفان؟

خداوند متعال، تعداد فرشتگان موجود در زمين را چقدر معرفي ميكند؟

چگونه ميتوان ظرفيت وجودي خود را بالا برد؟

چرا خداوند متعال از ابتدا انسان را آفريد تا او گناه كند و در نتيجه به جهنم برود؟ چرا خداوند انسان را عاري از گناه نيافريد تا او با رضايت و شادماني و برخورداري از نعمتها زندگي كند؟! اساساً چرا او به جاي انسان فرشتگان را براي عبادت خويش نيافريد؟

ميدانيم كه خداوند متعال گاهي براي تأكيد و اهميت موضوعي قسم ميخورد; الف) آيا قسم خوردن خداوند در اصل موضوع تفاوتي ايجاد ميكند؟ در حالي كه قول خداوند براي مؤمن چه با قسم چه بدون قسم كافي است، و براي كافران يا اهميتي ندارد يا آن را از روي موضع ضعف تلقي ميكنند: ب) با توجه به اين كه قسم خوردن كار آدميان است پس چرا خداوند به فعل مخلوقات خود رفتار ميكند؟

با توجه به ترجمة تفسير الميزان، ج 2، ص 212، اولاً. آيا مأموران الهي همان نكير و منكر هستند يا فرشتگان ديگر؟ ثانياً. حين مرگ يعني چه؟ آيا مراد، زمان خاص است يا اين كه فرشتگان خارج از زمان و مكان قرار دارند; ولي با هبوط به زمين گرفتار محدوديتهاي مادي ميشوند؟

ثالثاً. آيا انسان در آن زمان هنوز به درك كامل نرسيده و مثل زمان زندگي در دنيا به بحث و جدل ميپردازند؟ آيا انسان در هنگام مرگ، به فهم والايي دست پيدا نميكند كه بداند بحث و جدل بيفايده است؟ اگر خير، پس چرا افراد عامي كه زبان عربي نميدانند به زبان عربي بايد تلقين شوند؟

آيا هر فردي كه جان خود را به خدا ميسپارد، پس از مرگ، در دادگاه الهي حاضر ميشود يا نه؟

با توجه به آية مباركة كراماً كاتبين، يعلمون ماتفعلون كه دربارة فرشتگان است، اگر خداوند ناظر بر اعمال است چه نيازي به كاتبان اعمال است؟

كدام آيه است كه خداوند ميفرمايد: هر كس اين آيه را بخواند در روز قيامت پاهاي او روي پل صراط نميلغزد؟

چگونه ميتوان خدا را مشاهده كرد؟

  1. 1239 از 4632