مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ابليس ، داراي فرزنداني است؟
نقش شيطان چيست؟
اگر شيطان از آتش آفريده شده است ، چگونه داخل حسم بشر مي شود؟
چرا خدايي به آن مهرباني ، در مقابل آن همه عبادت ابليس ، يك خطاي او را نبخشيد؟
اگر در نظام آفرينش ، هر چه هست در حدّ خود لازم و مفيد است ، بنابراين وجود شيطان هم بايد از نظر نظام آفرينش مفيد باشد؟
اين كه در قرآن آمده است فرشتگان مأمور رسيدگي به امور طبيعت هستند ، به چه معناست؟
منظور از وسواس خنّاس چيست؟
چگونه مي توان از وسوسه شيطان در انجام كارهاي خير رهايي يافت؟
- حدودا يكسال است كه صبر و تحمل من خيلي كم شده است چه كار كنم كه صبر وگذشت خودم را بدست آورم ؟
1ـ چگونه صبر و استقامت را در خودمان تقويت كنيم؟
خيلي كم صبر وبي حوصله هستم بايد چكار كنم ضمن اينكه گاهي اوقات هم خيلي بداخلاق وتندخو هستم مرا راهنمايي كنيد؟
1- چگونه مي توان صبر حقيقي را در خودمان تقويت كنيم ؟ با توجه به اينكه در ظاهر با صبر زياد از نود درصد كارهايمان عقب مي مانيم ؟
  1. 628 از 4632