مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معايب پلوراليزم ديني چيست
آيا قبل از خلقت حضرت آدم انسان موجود بوده است يا حضرت آدم پدر تمام نسل بشر است
شبهات زمان غيبت و زمان ظهور امام زمان(عج) چيست؟
شبهات چه اثرات خوب و بد اجتماعي در بر دارد
چرا حضرت آدم از ميوه ممنوعه بهشتي خوردند مگر ايشان پيغمبر و معصوم نبودند
آيا در آخرت تكامل انسان به درجات عاليتر وجود دارد
آيا در عالم مجردات اختيار وجود دارد
اگر خدا هر كاري راكه بخواهد مي كند پس دعا چه نقشي دارد
مشكلات مادي كه در زندگي هر فرد وجود دارد چگونه حل مي شود مي گويند تكيه بر خدا كن درست مي شود
حيطه كارآيي عقل تا كجاست ؟ عقل بر چند قسم تقسيم مي شود؟
آيا حق مطلق و باطل مطلق وجود دارند يا معرفت به حق و باطل نسبي است ؟
در حاليكه بسياري از علماي دين در مسائل اصلي اسلام اختلاف دارند ما چگونه به حقايق دست بيابيم ؟
  1. 947 از 4632