مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از دميده شدن روح خدا به انسان چيست؟
اگر انسان چهل روز زيارت عاشورا را بخواند آيا موفق به زيارت امام حسين(ع) مي شود؟
توحيد در ذات، فعل و عبادت و صفات را تعريف كنيد.
بهترين راه دعوت به اسلام چيست؟
كدام قسم از پلوراليزم ديني در اسلام مورد قبول است و آيا مي توان از اسلام قرائتهاي مختلفي داشت؟
چرا هر معلولي علتي دارد؟
آيا نظريه ء تكامل وجود موجودات از يك ذره ء كوچك، منافي وجود و نقش خداست؟
چرا حضرت امام جواد(ع) با دختر مأمون ازدواج كردند؟
آيا كساني كه از تكاليف الهي آگاهي ندارند، در روز قيامت معذورند؟
چرا در بعضي موارد صدقه مرگ را به تاخير نمي اندازد؟
اجتهاد و تقليد در نظر اهل سنت چه جايگاهي دارد؟
چه جوابي براي شبهه آكل و مأكول مي دهيد؟
  1. 1034 از 4632