مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

معاشرت با افراد منحرف آنگاه كه قصد راهنمايي در بين باشد داراي چه ضوابطي است؟
آيا با دانستن اينكه بعضي از بستگان، از مال حرام پرهيزي ندارند و اموال آنها شبهه ناك است، قطع رابطه مجاز مي شود؟
به چه دليل معاشرت با كافران گناه است؟
آيا معاشرت با كفار حرام است؟
معاشرت با منحرفين داراي چه ضوابطي است، آنگاه كه قصد راهنمايي در بين باشد؟
چگونه نماز مي تواند معراج مومن باشد
1- اخلاص و معرفت را در چه مي بينيد ؟
1- آيا معرفت وشناخت نسبت به دين وعبادات بايد همراه با درس وتدريس وكتاب باشد يا اينكه شناخت بدون كتاب وتدريس بدست مي آيد ؟
راه هاي شناخت خدا و معرفت نفس را بيان فرماييد .
راه رسيدن به معرفت نفس چيست ؟
نظر علوم جديد در مورد امكان معرفت، از راه الهام و اشراق چيست؟
«معرفت» كه از جمله شناختهاي عالي است به چه معناست؟
  1. 681 از 4632