مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا رقابت دو نفر كه يكي راه رسيدن به هدف را مي داند با توحيد افعالي ناسازگار است؟
آيا بدنيا آمدن طفل معلول در اثر سهل انگاري پدر و مادر، عدالت خداوند سازگاراست؟
آيا دليل عقلي نسبت به خاتم بودن دين اسلام ميتوان ارائه كرد؟
چه فرقي بين امامان ما و پيامبران تبليغي وجود دارد؟
اگر مسيحيت تحريف نمي شد آيا نيازي به آمدن پيامبر اسلام بود؟ چرا؟
آيا ساير اديان هم نماز و روزه دارند و به چه طريق است؟
چرا همه پيامبران و بانيان اديان بدون استثنأ در آسيا برانگيخته شدند؟
آيا مسيحي ها حضرت موسي را بعنوان پيامبر قبل از مسيح قبول دارند؟
ويژگيهاي ذكر شده براي عالم ذر چيست؟
آيا اهل كتابي كه به پيامبر ايمان نياورده اند بهشت شامل آنها مي شود؟
اگر كسي در كشور غير مسلمان متولد شد امكان مسلمان شدنش كمتر است آيا باعدل خداوند سازگار است؟
چرا خداوند متعال تمام انسانها را به يك نقش نيافريده؟
  1. 1039 از 4632