مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

بهترين و كوتاهترين برهان معاد را خواستارم؟

آيا تكامل ارواح درعالم برزخ امكان پذير است؟

عالم برزخ چگونه عالمي است؟

عالم زر چگونه جايي است؟ و چرا من به خاطر نميآورم كه گفته باشم قالوا بلي در پاسخ الست بربكم؟

چرا با اينكه خداوند عادل است بعضيها را به خاك مذلت مينشاند و بعضيها مرفه؟

بعضي را از كودكي كور و گنگ و لال ميآفريند؟

چرا بعضي اوقات با اينكه معاد را قبول داريم، اما قيامت را فراموش ميكنيم؟ (يعني هر لحظه به ياد مرگ نيستيم؟)

يكي از راههاي سلوك مبارزه با خودخواهي و خودپرستي است اما من چندي است كه به اين مبارزه مشغول شده ام ولي تغيير در من به طور محسوس ايجاد نشده است دنبال يك راه يا مسير مي گردم كه هم در اين مبارزه پيروز باشم هم به هدف نهايي خلقت انسان برسم.

جواني هستم 22 ساله، كه تنها ممكن شما باشيد كه به اين سئوال من پاسخ گوييد. در محيط و شرايطي زندگي مي كنم كه هواي نفس و آمال برمن تسلط فراوان دارند و مرا اسير خود ساخته اند و سبب باز ماندن من از حركت بسوي ا... شدهاند. درخواستي كه از شما دارم اين است كه بفرماييد بدانم به چه اعمالي دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم و اين طلسم را كه همگان گرفتار آنند بشكنم و سعادت بر من حكومت كند؟ لطفاً نصيحت نمي خواهم،بلكه دستورات عملي براي پيروزي لازم دارم.

اگر ممكن است چند كتاب در مورد توحيد، به زبان ساده نه فلسفي برايم معرفي كنيد. موضوعي كه در باطن احساس كمبود ميكنم؟

اگر ممكن است چند كتاب در مورد توحيد، به زبان ساده نه فلسفي برايم معرفي كنيد. موضوعي كه در باطن احساس كمبود ميكنم؟

آيا مي توان به خدا رسيد؟

چرا در بين اين همه پيامبر كه خداوند به آنها مأموريت داده يك نفرشان هم زن نيست؟

آيا در جهان پس از مرگ حركت هست؟ يعني اينكه آيا تكامل هست؟ تا كجا؟ حد نهايي چيست؟

  1. 1266 از 4632