مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از چه راههايي مي توان فهميد كه توبه مورد قبول حق تعالي قرار گرفته است ؟
آيا براي توبه كردن فرد بايد حق الناس وحق الله و حق النفس را به طور كامل ادا نمايد؟
شرايط توبه چيست؟ آيا با توجّه به اينكه قبل از توبه انسان، خداوند بايد توبه كند(به سوي بنده بازگشت كند)، چگونه مي گوييم انسان در توبه كردن مختار است؟
چرا برخي افراد كه به خدا توجه مي كنند دچار گرفتاري مي شوند؟
براي توجّه بيشتر به خدا چه كنيم؟
گفته اند يكي از شرايط توبه اين است كه بايد گوشت و پوستي كه از حرام روييده است، ريخته شود و دوباره پوست و گوشت تازه برويد; معناي اين سخن چيست؟
چگونه مي توان توبه را نشكست؟
از كجا بدانيم خداوند توبه ما را قبول است؟
چه گناهي توبه پذير نيست؟
چرا توبه افراد پس از هزاران گناه پذيرفته مي شود؟ آيا اين باعث گريز برخي از مكتب اسلام نيست؟
آيا توبه كسي كه گناهي را با علم به حرام بودن آن مرتكب شود، پذيرفته است؟
آيا توبه واجب است؟
  1. 594 از 4632