مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا سجده فرشتگان بر شخص آدم بوده است؟
آيا سجده فرشتگان براي آدم بود يا براي خدا و بنا برفرض اول آيا اين سجده به معناي پرستش آدم نيست؟
آيا ابليس از فرشتگان بود؟
تفسير فرازهاي هشتادودوم تا نودوسوم خطبة صدويازدهم نهجالبلاغه كه امام به يادآوري مسئلة مرگ و حتمي بودن آن براي همه پرداخته است چيست؟
يكي از رابطه‎هاي عملي ذهن با موضوع، در پديده شناخت، «تصديق با واحدهاي انعكاسي» است اين موضوع را چگونه تبيين مي‎كنيد؟
منظور از «شناخت عرفاني» كه از جمله شناختهاي عالي است چيست؟
در مراحل سلوك عرفاني چگونه تفكيك بين معرفت و عمل از بين مي‎رود و به وحدت منتهي مي‎شود؟
مفهوم مشترك عرفان كه در همه عُرفاي جوامع وجود داشته است چيست؟
آيا ميتوان عشق را به مجازي و حقيقي تقسيم كرد؟
آيا عشق مجازي ميتواند واسطه‎اي براي رسيدن به عشق حقيقي باشد؟
اگر هدف از آفرينش انسان، تنها عبادت بوده، چرا بعضي، در همان زمان نوزادي، سعادت مرگ نصيبشان ميشود؟عالم پس از مرگ براي اطفال و كودكان چگونه است؟  1. 1145 از 4632