مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا ميتوان بودا يا زردتشت را پيامبر ناميد؟ نظر اسلام در مورد اديان فوق و پيروانشان چيست؟

آيا شيطان اوّل حضرت آدم(ع) را فريفت يا حضرت حوّا را؟

با توجه به اين كه خداوند از هزاران سال پيش، پيامبرانش را معلوم ساخته و در برخي كتب آسماني وعده حيات و ظهور آنان را داده و خواست خدا بود كه آنان خوب باشند و همه فضايل را داشته باشند، آيا انبيا در پاك و خوب بودن خود نقشي داشتهاند؟

چرا خوردن شراب در بعضي اديان حرام محسوب ميشود؟

چرا مسلمان در مقابل قتل معتقدان ساير اديان (مسيحي، كليمي و يهودي) قصاص نميشود كه بعد از هزار و چهارصد سال مجمع تشخيص مصلحت نظام تساوي ديه را اعلام ميكند؟

مگر خداوند نفرموده كه به كسي جز من سجده نكنيد، پس چرا شيطان را تنها به خاطر اين كه در مقابل حضرت آدم سجده نكرد، براي هميشه از خود راند؟

چرا سوره يوسف از طرفي احسن القصص است و از طرف ديگر خواندن آن براي دختران مكروه مي باشد؟

آيات 16 تا 26 سوره مباركه (ص) راجع به آزمايش حضرت داوود(ع) است. چه رابطهاي ميان مفاهيم آيات فوق و قصه داوود(ع) و زن اوريا وجود دارد؟

ريشه به وجود آمدن اديان مختلف چه بوده است؟ چرا پيامبران مختص به دورهاي خاص بودهاند و با وجود اين همه ظلم هيچ پيامبري مبعوث نميشود؟

چگونه با يك صيغه افراد با هم محرم و با صيغه ديگر نامحرم ميشوند؟ اگر صيغه اجرا نشود و به فارسي رضايت را اعلام كنيم، محرم ميشويم؟ در اديان ديگر چطور؟

اطلاعات كامل و جامعي در مورد وهابيّت ارائه دهيد. رابطة اين فرقه با شاخة ظاهريان چگونه بوده و مباني فكري و عقيدتي اين فرقه در اصول و فروع دين چگونه است؟ فرق اين فرقه با سني هاي ناصبي چيست؟ پيدايش آن در ايران چگونه بوده است؟ رابطة اينان با ميرزا حسين علي نوري و فرقة شيخيه چيست؟

الآن حضرت عيسي (ع) در كجايند؟ آيا در موقع ظهور امام زمان (عج) از ياران حضرتند؟

  1. 747 از 4632