مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در زندگي ام گناهان زيادي انجام داده ام كه يادآوري آنها باعث عذابم مي شودخواهشمندم جهت ترك گناهان راهنمايي ام كنيد.
آثار و بركات روزه را بنويسيد؟
منظور از مراقبت در كلام عرفأ چيست؟
براي مبارزه با گناه و هواهاي نفساني چه بايد كرد؟
جهت دست يافتن به اهداف دنيوي و معنوي چه اموري را بايد رعايت كرد؟
راه مبارزه با آرزوهاي دور و دراز دنيوي چيست؟
چگونه مي توان در تحصيل و درس موفق بود؟
ورع و تقوي را تعريف نماييد، و چه فرقي بين اين دو وجود دارد؟
راه هاي درمان كبر، طمع، حرص، خودپسندي و ريا را بيان نماييد؟
عشق حقيقي چيست؟
من نسبت به صحبت هاي ناراحت كننده ديگران حساس هستم و خيلي زود ناراحت مي شوم. مرا راهنمايي كنيد؟
چگونه مي توان عاشق خدايي شد كه خارج از احاطه و تصور ما است؟
  1. 450 از 4632