مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كساني كه وارد جهنم مي شوند، براي هميشه در جهنم خواهند ماند؟ آيا درآخرت مرگي وجود دارد؟
علل تفاوت در كيفيت خلقت انسان ها چيست؟
آيا حضرت زينب(س) و حضرت ابوالفضل(ع) معصوم بودند؟
در مقابل يك مسيحي كه قائل به جسم بودن خداوند است و مي گويد شما نيزمي گوييد خداوند دست دارد، گوش دارد، خون دارد چه مي گوييد؟
با توجه به اين كه از توتون فقط براي درست كردن سيگار استفاده مي شود، چراخداوند اين ماده مضر را خلق كرده است؟
ليست كامل كتاب هاي مربوط به عقايد اسلامي را معرفي فرماييد و روش تحقيق در اين موضوع را بيان فرماييد.
اصل كمال چيست؟ غايت كمال انسان چيست و كمال براي كيست؟
ابليس چگونه جني بود كه در جوار ملائكه زندگي مي كرده است؟ آيا جواب عصيان شيطان، اجازه ء اغواي بشر است؟
چگونه علم پيشين خداوند با اختيار ما سازگار است؟
منظور از وحدت الوجود چيست؟
آيا انسان مي تواند معصوم باشد؟ آيا ولي فقيه مسلمانان بايد معصوم باشد؟
جنيان قبل از پيامبر(ص) و يا حتي قبل از آدم(ع)، از چه دين و پيامبري پيروي مي كردند؟
  1. 1024 از 4632