مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرق اصول و فروع دين چيست؟ (به طور مفصل توضيح دهيد)اطاعت پدر و مادر تا چه حدّ بر فرزند لازم است؟ ايا اجداد و جدّات هم حكم پدر و مادر را دارند؟

چرا اطاعت از پيامبر لازم است؟
قلمرو اطاعت از رسول خدا(ص)، چه حوزههايي است؟
اگر معناي اطاعت از خدا دست كشيدن از تمام لذتها است، پس اين لذات دنيوي براي چه آفريده شده است؟ حد تعادل استفاده از لذات تا كجا است؟

مگر مردگاني زنده شده و خبر از قيامت آورده اند كه بتوان به آخرت اطمينان پيدا كرد؟
اعتقاد به امامت چه نقشي را در اسلام داراست؟
با اعتقاد به مذهب اهل تسنن از دنيا رفتن موجب عقاب در آخرت است؟
زردشتي بودايي - هندي، يهودي، مسيحي و سني هر كدام چه طور اعتقادي به مصلح دارند؟
آثار سازندة اعتقاد به معاد چيست؟
چرا اعتقاد نداشتن به امامت باعث ناقص بودن اعتقاد به توحيد است؟
آيا پايه هاي ايماني و عقيدتي مسلمانان پس از رحلت پيامبر، آنقدر محكم بود كه بتوانند بدون نياز به امام معرفي شده بوسيله پيامبر، خود، رهبر خويش را تعيين كنند؟
  1. 1087 از 4632