مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

ديدگاه مرحوم مطهري درباه ارتباط عدالت و استحقاق چيست؟
1 ـ اصولا چگونه بايد اسلام راشناخت وبه اين هدف رسيد تا اينكه مرا بنده واقعي خدا كند ؟
- لطفاً در خصوص مصالح ديني و اخلاقي بطور كلي مطالبي را بيان فرماييد؟
ديـن يـك سلسله وظايف براي انسان است كه آن تبعيت از اوامر و ترك نواهي و زعامت دستورات خاص مي باشد اما روايات زيادي مي گويد دين چيزي جز محبت نيست ؟
آيا دين همان عرفان نفس و تصوف نيست ؟
تـاريخ جنگهاي مذهبي فراواني را بخاطر دارد و خونهاي زيادي كه در اين راه ريخته شده بنابراين اديان و مذاهب موجب تفرقه و نفاق ميان افراد بشر شده اند ؟
معناي اينكه اكراه در دين وجود ندارد چيست ؟
قـرآن مي گويد : در قبول دين اكراهي نيست پس چرا اسلام براي از بين بردن بت پرستي و بت پرستان متوسل به قدرت نظامي شده است ؟
چـه عامل و يا عواملي سبب شده است كه گروهي از جوانان از شركت در مجامع ديني خودداري كنند ؟ اين مشكل را از چه راهي بايد حل كرد و براي توجه دادن جوانان به مجامع ديني , چه راهي را بايد انتخاب نمود ؟
دين چيست؟
مراحل و سطوح مختلف دين كدامند؟
آيا دين نفس الامري متعدد است و خداوند براي هر فرد، يا گروهي از افراد نسخه اي خاص براي رستگاري دارد؟
  1. 935 از 4632