مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

وقتي خوابگاه را كه محيط آن آلوده و فاسد است مي بينم نااميد مي شوم چه كنم؟
دختري هستم كه به يكي از دبيران زن علاقمندم برخوردم با او بايد تا چه حدباشد؟
چرا رفتار بعضي در مقابل كار خير انسان مقطعي است؟
ملاك هاي واقعي و قابل پياده شدن در زمينه بررسي و تحقيق درباره مسئله ازدواج چه چيزهايي است؟
براي داشتن روابط سالم در ارتباط با افراد مختلف چه نكاتي را بايد در نظرداشت؟
چرا شيوه تدريس دانشگاه با دبيرستان متفاوت بوده و شيوه صحيح ياديگري چگونه است؟
مشكلاتي در مورد تكلم دارم كه صحبتهايم را اطرافيان متوجه نمي شوند مراراهنمايي كنيد.
براي بازداشتن نزديكان از دوستان ناباب و مجالس گناه وظيفه عقلي و شرعي و اجتماعي ما چيست؟
در زمينه ازدواج تحصيلات تا چه حدي مطرح است؟
احساس مي كنم به همسري نياز دارم و به مردي علاقمند شده ام اما نمي توانم آنراابراز كنم چه كنم؟
خواستگاري دارم كه از هر نظر بجز تحصيلات مناسب است ولي خانواده ام مخالفت ميكند چه كنم؟
دختري هستم كه به علت ناراحتي پوستي كمي كه در صورتم وجود دارد دچار ناراحتي فكري و عدم آرامش هستم چه كنم؟
  1. 575 از 4632