مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

طريقهء خواندن نماز در اديان ديگر نظير مسيحيت و يهوديت چگونه و چند ركعت است ؟ آياعبادتي كه مسيحيان انجام مي دهند, نماز حضرت عيسي 7مي باشد؟

آيا قبل از آفرينش حضرت آدم و حوا موجودات ديگري شبيه به انسان خلق شده بودند و در روي زمين زندگي مي كردند يا خير؟

آيا زرتشت پيامبر الهي است ؟

به دليل اين كه اكثر افراد داراي اديان مختلف و مذهب هاي متفاوت مثل شيعه و سنّي مي باشند وچون پدران آنان داراي اين دين بوده اند, فرزندان نيز همان دين را برگزيده اند, يا اين كه امكان آگاهي براي همه نيست , مثلاً يك شيعه به سبب تقليد, متفاوت از سنّي نماز مي خواند, آيا مقصّر فرزند است يا پدر؟

من داستان هاي زيادي در مورد سرگذشت پيامبران مي دانم , ولي نمي دانم چه گونه بنويسم .راهنمايي ام كنيد؟

زن هابيل بالاءخره همسري قابيل را پذيرفت ؟

قبر حضرت آدم و حوّا كجاست ؟

اگر در 1400 سال پيش پيامبران زيادي براي مردم آن زمان فرستاده شدند چرا هيچ پيامبري براي عصر حاضر فرستاده نمي شود؟

آيا درست است كه اندازة قد آدم و حوا از چند متر تجاوز مي كرد؟

علت برتري دين اسلام بر اديان ديگر چيست؟

تفاوت بين بهشت و جهنم از نظر اسلام و اديان ديگر چيست؟

چرا از دين حضرت عيسي (ع) هميشه از صلح و دوستي ياد كردهاند، ولي هر جايي كه اسم اسلام ميآيد، به دنبالش شمشير و جنگ وجود دارد، در صورتي كه در دين ما بيشتر از صلح و دوستي ياد شده است؟

  1. 765 از 4632