مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

يهود بر ما اعتراض مي كنند كه ما عزير را پسر خدا نمي دانيم و اين نسبت تهمت است
مسلماني بزور شمشير و طمع در غنائم پيش رفت و مسلمانان صدر اسلام ايمان نداشتندو پيغمبر را به پيغمبري نمي شناختند .
صيد نكردن ماهي از دريا براي ساحل نشينان كار خلافي نيست چگونه يهود از اين كارنهي شدند ؟
امـروز در مـيان يهود چنين عقيده اي وجود ندارد و هيچكس عزير را پسر خدا نمي داندبا اين حال چرا قرآن چنين نسبتي را به آنها داده است ؟
پيمان خداوند با يهود كه در آيه 40 سوره بقره آمده چه چيزي بوده است ؟
از آيه 61 سوره بقره استفاده مي شود يهود گرفتار خواري و ذلت شدند دليل آن چه بود ؟
در آيـه 63 سـوره بقره خطاب به يهود مي گويد : ما از شما پيمان گرفتيم و كوه رابالاي سر شما قرار داديم چگونه كوه بالاي سر بني اسرائيل قرار گرفت ؟
ايـنكه خداوند خطاب به بني اسرائيل مي گويد ما از شما پيمان گرفتيم پيمان اجباري چه سودي دارد ؟
منشا پيدايش روح تبعيض نژادي در يهود چيست ؟
مـسـلـمـانـي در ضمن بحث با يهودي مي گفت : در دين شمابايد بول را بمقراض از بدن بريد و يهودي منكر بود و مي گفت خداي مهربان هرگز چنين حكمي نمي كند
در قرآن به يهود نسبت داده شده است كه مي گويند : عزير ابن اللّه در حاليكه شايد مراد از ابن فرزند واقعي نباشد بلكه نوعي مجاز است به عنايت تشريف ومانند آن . يعني ; يهودي مي خواسته اند قرب و نزديكي و منزلت شخص را در نزد خدابيان كنند . هـمـچـنـيـن مـمـكن است اين نوع گفتار مجاز به عنايت صدور باشد يعني , ازآنجا كه بعضي از مخلوقات صدر اول از خداوند صادر شده اند , مجازا به آنها ابن گفته شده است .
قـرآن در مـورد يـهـود مي گويد : گفتند جز چند روزي آتش دوزخ به ما نمي رسد و اين افترا و دروغـي را كـه بـه خـدا بـسته بودند آنها را در دينشان مغرور ساخته بود مگر ممكن است انسان دروغي بگويد و يا افترائي به خود ببندد و بعد خودش تحت تاثير آن واقع گردد و به آن مغرور شود ؟
  1. 1062 از 4632