مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا در اسلام اين دستور وارد شده است كه در موقع تصميم بر انجام كاري , اگر كسي عطسه كند بايد صبر كرد ؟
اگـر صـبـر به معني پايداري و ايستادگي است آيا صبر كردن در برابر حوادث ناگوار وبد تحمل بدبختي و تسليم در برابر عوامل شكست نيست ؟
مقام صبر بالاتر است يا مقام راضي بودن به رضايت حق تعالي ؟
براي تقويت نيروي صبر، و پايداري ايمان چه بايد كرد؟
مقصود از «صبرانقلابي» كه چنديست رايج شده، چسيت؟
صبر به چه معنا است؟
چگونه مي توان در برابر مصيبت ها صبر كرد و ايمان خود را تقويت نمود؟
در مورد مقام صبر توضيح دهيد؟

مفهوم و معناي واقعي صبر را توضيح دهيد.دليل عقلي بر صادق بودن خداي متعال را بيان كنيد .
آيا مي توان با صدقه ،سلام كردن و000برخي خطاهاي ناخواسته از جانب خداوند بخشيده مي شود ؟ مثل اينكه ناخواسته فرد نامحرمي موي سر را ببيند يا صداي مرا بشنود.
فرق صراط مستقيم و سبيل در قرآن كريم چيست ؟
  1. 629 از 4632