مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

خودشناسي كه ما را به خداشناسي برساند چگونه است؟
آيا هدف وسيله را توجيه مي كند يا نه؟ اگر توجيه نمي كند پس دروغ مصلحت آميز چيست؟
تكليف كساني كه از روي ناداني مرتكب گناه مي شوند چيست؟
شناخت خدا از طريق عشق و عقل كدام بهتر است؟
معصومين(ع) نسبت به ماديات چه ديدگاهي داشتند؟
عرفان يعني چه و چه رابطه اي بين عرفان و دين اسلام وجود دارد؟
مراد از ولايت كه شرط قبولي اعمال قرار داده شده چيست؟
روش برخورد با افرادي كه از نظر ديني و اعتقادي مشكل دارند چگونه باشد؟
طينت انسان به چه معناست؟
با توجه به روايات اعمال شخص گنهكار مانند نذر و خيرات و دعا پذيرفته مي شود؟
با اين كه خدا دروغ را نمي پسندد چرا انسانها را در اياك نعبد و اياك نستعين نماز مجبور به دروغ مي كند؟
فردي كه در مشكلات شديد زندگي غوطه ور و راه نجاتي براي خود نمي يابد چرانمي تواند براي نجات خود خودكشي كند؟
  1. 667 از 4632